top of page
Right side view of Laptop isolated on white background, Aluminum body_.jpg
Waystar-symbol.png

SÅ HÄR FUNGERAR WAYSTAR AI

Vår AI-motor tar in och analyserar miljontals datapunkter från en mängd olika datakällor. Genom branschkunskap och genom att träna på riktiga utfall (försäkringsbedrägerier och bilköp) har den lärt sig att känna igen både potentiella bedrägerier och bilar med dolda fel.

ai-car_edited.png

Antifraud

Identifiering av bilbedrägerier

AI-motor identifierar ärenden och ger indikationer till utredare vilka uppdrag som bör tittas djupare på. Mail går med ett paket av information om huruvida ett skadeärende är ett avvikande eller inte. (Tröskelvärden)

Waystar-logo-4.png
Dealership concept, focus on car on background salesman in suit with crossed arms.jpg

Leads

Genererar tips på begagnade bilar

Waystar genererar tips på bilar som bilhandeln kan köpa begagnat. Kunderna får erbjudande om gratis värdering av fordon, som utförs av bilhandlare med stort behov av begagnade bilar.

Waystar-logo-4.png
Flagging.jpg

Flagging

Genererar tips på begagnade bilar

Waystar genererar tips på bilar som bilhandeln kan köpa begagnat. Dessa fordon flaggas genom AI så bilhandlarna får information om vilka fordon som bilhandlarna bör fokusera på, och vilka fordon som bör undvikas.

Waystar-logo-4.png
bottom of page